Kom i gang med OKR

Flertallet etablerer en organisasjon med en klar visjon, men mangler god planleggingsevne på organisasjonsnivå. Så hvordan sikre gode resultater og fremgang for din bedrift? Svaret er OKR.

Bilde hentet fra dig2100.no

Hva er OKR?

Objective Key Results er et rammeverk som sørger for at organisasjonen setter gode og definerte mål i tillegg til at det sikrer kontinuerlig arbeid og fremdrift. Kort forklart handler OKR om å avgjøre hva organisasjonen ønsker å oppnå og hvordan de skal oppnå det. Målet er å sikre struktur ved at alle går samme vei ved at konkrete målsettinger blir tilgjengelige og forståelige for hele organisasjonen. Rammeverket bidrar derfor til et strategisk og mer målrettet samarbeid på tvers av de ulike avdelingene. Gjennom gode rutiner for oppfølging av de satte målene vil organisasjonen se hvorvidt de lykkes og dermed skape et engasjement rundt videre bruk av rammeverket.

Kort oppsummert handler OKR om å besvare to grunnleggende spørsmål:
Objective – hva ønsker du å oppnå? 
Key results – hvordan du har tenkt til å komme deg dit?

Det er ingen tvil om at de fleste bedrifter kan implementere et enkelt rammeverk som OKR for å oppnå ønskede resultater. Så hvordan starter man? 

Steg 1 – Informer

Det første steget innebærer å informere alle involverte i organisasjonen om hva OKR er. Dette kan gjøres i form av foredrag for å skape et engasjement blant de ansatte. Dersom de ansatte ikke forstår hva OKR er eller hvorfor det innføres vil det være vanskelig å skape interesse for rammeverket. Dette steget er derfor svært avgjørende i oppstartsfasen.

Steg 2 – Bestem OKR

Bilde hentet fra futurepmo

Ved å samle ledelsen av organisasjonen kan de kartlegge og diskutere nåværende- og fremtidig situasjon i tillegg til potensielle utfordringer. Deretter kan organisasjonen deles opp i ulike grupper for å idèmyldre utkast til OKR med bakgrunn i ledelsens kartlegging. Det viktigste ved utformingen av organisasjonens overordnede OKR å sette utfordrende mål som alle de involverte kan si seg enig i. Store mål å arbeide etter skaper nytenkning og innovative måter å arbeide på. 

Ledelsen må avgjøre hvilke OKR som skal være gjeldende på organisasjonsnivå slik at de underliggende nivåene kan opprette OKR som arbeider mot de overordnede målene. Slik vil organisasjonen kunne utarbeide en god strategi for å nå de satte målene. Ved utarbeidelse av hver OKR må organisasjonen ta stillingen til de to grunnleggende spørsmålene:

Objective – hva ønsker du å oppnå? 

Key results – hvordan du har tenkt til å komme deg dit?

Steg 3 – Organiser

OKR er et rammeverk som skal fungere innenfor en gitt tidsperiode, normalt sett hvert kvartal. Det vil derfor være viktig å avgjøre selve tidsrammen på de satte OKR slik at de ansatte i organisasjonen har en tidsramme å jobbe innenfor. Skal de rapportere ukentlig, månedlig eller hvert kvartal? Det vil være en avgjørende faktor at de ulike OKR følges opp slik at det er en kontinuerlig fremdrift. Fremdrift på de ulike OKR kan enkelt føres inn i et dokument tilgjengelig for alle i organisasjonen eller i mer avanserte systemer. I første omgang er det viktigste å ha muligheten til å se status til de ulike OKR fremfor å legge mye tid og energi i hvilket verktøy som skal benyttes.

Steg 4 – Rapporter

Når OKR er bestemt og innført innenfor gitte tidsrammer er neste steg å måle fremgangen underveis. Fremdriften føres inn i det bestemte dokumentet eller verktøyet slik at alle i organisasjonen til enhver tid er oppdaterte på status på måloppnåelse. Videre vil organisasjonen foreta justeringer dersom oversikten viser at ønskede mål ikke er oppnådd.

Steg 5 – Evaluer og presenter

Når periodens slutt nærmer seg må organisasjonen felles evaluere grad av måloppnåelse. Dette kan gjøres ved at de ulike nivåene i organisasjonen presenterer de ulike OKR og hvordan de har arbeidet med å oppnå disse. Dersom alle har oppnådd sine OKR kan det være tenkelig at målene ikke var ambisiøse nok, kanskje de kunne nådd enda større mål? På den andre siden vil en lav grad av måloppnåelse vise til at det var for store mål. Dermed vil organisasjonen kunne utarbeide nye OKR til neste periode med utgangspunkt i resultatene. 

Høres OKR ut som et rammeverk for din bedrift? Les mer om potensielle fallgruver her.

Referanseliste:

Inevo.no, 2019. “Okr et system for gjennomføring.” Lesedato: 06.04.2021

Sprint.no, ingen dato. “OKR målstyring for smidige selskaper.” Lesedato: 07.04.2021

2 kommentarer til “Kom i gang med OKR”

 1. Hei Sofie!

  Gratulerer med ditt første blogginnlegg! Jeg liker veldig godt strukturen i dette innlegget her. Du har tydelig introduksjon, hoveddel og avslutning. Jeg synes innlegget var lettfattelig og ikke minst godt skrevet! Du forklarer godt, og har med gode eksempler. Bra!

  Noen tips fra meg:
  – Skriv litt mer. Jeg syns det er kjempe bra at du har referert til en medstudent sitt blogginnlegg, men gjerne skriv litt mer i tillegg 😀 Kanskje du kan skrive noe om hvordan andre bedrifter bruker OKR? Kanskje noe om historien bak det?
  – Referer til kilder i løpende tekst. Søk deg opp på hyperlink og hvordan du gjør dette. Gjør gjerne dette i tillegg til å ha referanseliste på slutten av innlegget.
  – Husk kilder på bilder! Jeg ville rådet deg til å lese deg opp på opphavsrett og stock photos 🙂

  Godt skrevet! Jeg gleder meg til å lese mer 😀

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *